گزارش

گزارش اولین همایش کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

«مبانی حرفه کتابداری و اطلاع رسانی در ایران»

22-23 آذرماه 1385

خلاصه ای از سخنرانی:

سرکار خانم رهادوست

جناب آقای محسن حاجی زین العابدینی

 جناب آقای دکتر حری

 

اینجا را کلیک نمایید  147,456 KB bytes    Microsoft Word