مهم مهم

توجه :

1.  از شرکت کننده گان محترم تقاضا می گردد جهت تسهیل در امور پذیرش و ثبت نام در روز همایش حداقل 1 ساعت پیش از شروع همایش در محل حضور یابند.

2.  به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر الزامی است.

 

محل دقیق همایش: تهران، بزرگراه شهید چمران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده علوم  پزشکی، تالار ابن سینا

 

زمان: چهارشنبه و پنجشنبه 22 – 23  آذر