اولین یادداشت

هدف ما از راه اندازی این وبلاگ ایجاد یک پایگاه اطلاع رسانی برای دانشجویان دانشکده پیراپزشکی می باشد.

ما با راه اندازی این وبلاگ قصد داریم تا در مورد هر آنچه که در دانشکده مان بخصوص برای گروه کتابداری پزشکی رخ می دهد اطلاع رسانی کنیم.در کنار آن سعی داریم تا منابع مطالعاتی و تحیقاتی آن لاین برای دانشجویان محترم دانشکده مهیا نماییم.